Uzņēmumus var iedalīt četrās kategorijās atkarībā no tā, kādu pieeju īsteno uzņēmums, ieviešot ilgtspējas stratēģiju: minimālists, pragmatiķis, stratēģis un čempions. Minimālists ir tikko sācis iepazīt ESG un galvenais mērķis ir ilgtspējas ieviešanai ir atbilstība likumdošanai. Pragmatiķis ir skeptisks par ESG ieviešanu, bet izjūt spiedienu no likumdevēju puses, līdz ar to pieiet ESG stratēģijai formāli. Stratēģis ir pieredzējis ESG stratēģijas izstrādē un ziņošanā, taču nesteidzas meklēt jaunas iespējas. Un beidzot čempions! Viņš ir ESG entuziasts. ESG pieeja ir integrēta uzņēmumā visos līmeņos. Tieši čempioni ir tie, kas iegūst lielāku labumu no ESG stratēģijas ieviešanas, koncentrējoties uz efektīviem un inovatīviem risinājumiem, kas ļauj ietaupīt resursus un radīt jaunus videi draudzīgus produktus un pakalpojumus. Vairāk par ilgtspējas nozīmi biznesā lasiet šeit.