Aprites ekonomika ir viens no pamatprincipiem, lai atbalstītu ANO (Apvienoto Nāciju Organizācijas) ilgtspējas mērķu sasniegšanu tuvoties klimatneitralitātei. Ik gadu Eiropas Savienībā katrs iedzīvotājs vidēji patērē 15 tonnas materiālu un rada vairāk nekā 4,5 tonnas atkritumu, no kuriem gandrīz puse nonāk izgāztuvēs. Tieši tādēļ aprites ekonomika atšķirībā no lineārās, galvenokārt, balstās vērtību saglabāšanā, pagarinot produkta dzīvesciklu un ieviešot izejmateriālu atkārtotu lietošanu, kuras rezultātā tā vērtība vai nu saglabājas, vai nu pieaug. Lineārā ekonomika, kas paļaujas tikai uz resursu ieguvi, vairs sen nav ilgtspējīgs risinājums. Pāreja uz aprites ekonomiku vērš uzmanību pret esošo materiālu un preču atkārtotu izmantošanu, kā arī pret remontu, atjaunošanu un pārstrādi. To, ko agrāk uzskatīja par “atkritumiem”, nu var pārvērst par resursiem. Lasiet vairāk.