Ir divu veidu riski, kas izriet no klimata pārmaiņām. Pirmais veids ir “fiziskie riski”, kurus rada mainīgā klimata ietekme, savukārt otra risku grupa ir “pārejas riski”, kas izriet no pārmaiņām, īstenojot pāreju uz zemu CO2 emisiju ekonomiku. Piemēram, būtiski palielinoties vasaras dienu un tropisko nakšu skaitam, palielinās karstuma un sausuma periodi un to biežums, kā arī kopējais nokrišņu daudzums. Tiks ietekmētas dažādas nozares, piemēram, lauksaimniecības, mežizstrāde. Pārejas risku piemēri ir ātra klimata un vides politikas pieņemšana, nespēja pielāgoties tirgus noskaņojuma un patērētāju preferenču izmaiņām. Tieši šī risku grupa vistiešāk skars Latvijas uzņēmumus, kas nebūs gatavi un pielāgojuši savu biznesu CO2 emisiju samazināšanai. Vairāk par ilgtspējas nozīmi biznesā lasiet šeit.