Eiropas Drošības un Sadarbības Organizācijas (EDSO) pulkā šobrīd ir 57 dalībvalstis. EDSO mērķis ir konfliktu novēršana ar ātrās reaģēšanas instrumentu palīdzību, krīžu noregulējums un pēc-konfliktu reabilitācija. Organizācijas redzeslokā ir militārās, ekonomiskās, vides un cilvēka drošības jautājumi. EDSO darbība vērsta pret trīs galvenajām dimensijām: 1) militāri politiskā, kuras centrā bruņojuma kontrole un starpvalstu uzticēšanos veicinošie pasākumi; 2) ekonomiskā un vides, kas nodarbojas ar labas pārvaldības veicināšanu, korupcijas apkarošanu un izpratnes par vidi uzlabošanu; 3) humānā, kuras ietvaros tiek veicināta cilvēktiesību un demokrātiskas, tiesiskas valsts principu ievērošana.