Apmēram puse pasaules ekonomikas ir atkarīga no dabas, savukārt, dabas ekosistēmas ir atkarīgas no bioloģiskās daudzveidības. Neraugoties uz to saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas datiem, pasaules ekosistēmā dažādos pasaules reģionos novērota degradācija, kas izraisa aptuveni 500 miljardu dolāru zaudējumus gadā, pārsvarā nozarēs, kas atkarīgas no laika apstākļiem un dabas resursiem. Pat ar šo finansiālo kaitējumu investoru izpratne par vides risku ietekmi un ieguldījumiem nav pietiekama. Pateicoties ilgtspējas tēmas pieaugošai popularitātei, pievērsta lielāka uzmanība bioloģiskās daudzveidības riskiem, piemēram, mežu izciršanu un nelegālu dzīvnieku tirdzniecību, kā rezultātā tiek pieņemti tiesību akti un pastiprināta kontrole.