Zaļā taksonomija ir Eiropas vienota atskaites sistēma, kuras mērķis ir palīdzēt finanšu tirgus dalībniekiem izvērtēt vai to klientu ekonomiska darbība var tikt uzskatīta par zaļu. Taksonomija palīdz investoriem pārorientēt ieguldījumus tādu uzņēmumu virzienā, kam ir būtiska pozitīva ietekme uz klimatu un vidi. Uzņēmumiem, kas neatbildīs taksonomijas principiem, būs grūtāk iegūt finansējumu. Par “zaļo” taksonomiju tiek uzskatīta tāda ekonomiska aktivitāte, kas būtiski atbalsta vismaz vienu no sešiem vides mērķiem vienlaicīgi nekaitējot pārējiem mērķiem. Ar vidi saistītie mērķi ir: klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās klimata pārmaiņām, ūdens un jūras resursu ilgtspējīga izmantošana un aizsardzība, pāreja uz aprites ekonomiku, piesārņojuma novēršana un kontrole, bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu aizsardzība un atjaunošana. Taksonomijas aprakstu var atrast Eiropas Komisijas mājas lapā. Vairāk par iniciatīvām cīņā ar klimata pārmaiņām lasiet šeit.