Pēdējos gados investoru interese par ētikas aspektu, veicot ieguldījumus, ir augusi. Investīciju pasaulē saīsinājums ESG ir sinonīms videi draudzīgiem un ētiskiem ieguldījumiem. To piešķir tikai vides draudzīgām organizācijām, kam ir ētiska pārvaldības kultūra un kas nepieļauj cilvēktiesību pārkāpumus. Ētiskā investēšana balstīta tajā, ka, pieņemot lēmumu investēt, jāizvairās no darījumiem ar produktiem un pakalpojumiem, kurus var uzskatīt par videi kaitīgiem vai kuri atstāj negatīvu ietekmi sabiedrībai (piemēram, tabaka, azartspēles). Tādā veidā ilgtspējīga uzņēmuma attīstība ir tas, no kā lielā mērā būs atkarīga resursu piesaistīšanas efektivitāte, gadījumā, ja tiek meklēta iespēja piesaistīt finansējumu vai investīcijas. Vairāk par ilgtspējas nozīmi biznesā lasiet šeit.