Viens no būtiskākajiem jautājumiem ilgtspējas jomā ir mērījumi. Kā izmērīt un novērtēt uzņēmuma ietekmi uz vidi, sociālo atbildību un pārvaldi? Viens no publiski pieejamiem dokumentiem, kas piedāvā vadlīnijas un vērtēšanas kritērijus katram ESG aspektam ir NASDAQ izstrādātās ESG ziņojuma vadlīnijas (NASDAQ ESG Reporting Guide): https://www.nasdaq.com/docs/2019/11/26/2019-ESG-Reporting-Guide.pdf. Šajā dokumentā katrs no 3 ESG aspektiem iedalīts 10 apakšpunktos, kur katram izstrādāta novērtēšanas metodoloģija.