Ilgtspēja uzņēmējdarbībā ir svarīga un vajadzīga iniciatīva ceļā uz labāku vidi un sabiedrību. Tomēr viens no sarežģītākajiem jautājumiem, ar ko saskaras uzņēmumi, ieviešot ESG stratēģiju, ir vienoto standartu un ESG mērīšanas kritēriju trūkums. Tāpat trūkst konsekventu un pārredzamu ESG pārskatu attiecībā pret finanšu un nefinanšu rādītājiem. Risinot ESG ziņojumu salīdzināmības un ESG rādītāju mērījumu problēmu, radušies dažādi ESG mērīšanas un ziņošanas standarti. Šobrīd eksistē ap 500 dažādu standartu un vadlīniju ESG jomā, bet savstarpēji tie grūti salīdzināmi. Viens no izplatītākajiem ir GRI – Global Reporting Initative. Šie GRI standarti izmantoti visā pasaulē un veido sistēmu, kuru uzņēmumi var izmantot, lai novērtētu ESG principus un ziņotu par tiem. ESG mērīšanas pieejas un sistēmas ir vēl joprojām izstrādes procesā un ir daudz neatbildēto jautājumu, tomēr var spert pirmos soļus un sākt mērīt, kā arī ziņot par būtiskākajiem rādītājiem, lai proaktīvi sagatavotos nākotnes prasībām.

Copyright @ SIA Belconsult