Viens no Apvienoto Nāciju Organizācijas ilgtspējas mērķiem ir nodrošināt ilgstošu mieru, labklājību un stabilitāti vairāk nekā miljardam cilvēku Ziemeļamerikā, Eiropā un Āzijā. Organizācijas atbalsts demokrātisko institūciju stiprināšanai, tiesiskuma veicināšanai un cilvēktiesību aizsardzībai palīdz veicināt ilgtspējīgu attīstību. Šos centienus atbalsta Eiropas Drošības un Sadarbības organizācija (EDSO). Tā ir izstrādājusi īpašus instrumentus un programmas, lai palīdzētu valdībām jaunattīstības valstīs risināt neiecietības un diskriminācijas pamatcēloņus, kā arī veicināt dažādību un integrāciju. Īpaši svarīgu vietu EDSO iniciatīvā ieņem sieviešu līdztiesības un informācijas brīvības jautājumi.