Mūsu ekonomika ir atkarīga no fosilajiem enerģijas resursiem (ogles, nafta, gāze). Tomēr ilgtspējīga attīstība paredz pāreju no "ņēmēja" lomas, pārējot no neatjaunojamo dabas resursu uz “atjaunīgo” enerģijas lietošanu (saules, vēja un zemes enerģija u.c.). Šāda pāreja nodrošinātu būtisku emisijas apjoma samazinājumu. Tomēr praksē tas nav uzreiz tik vienkārši, tāpēc nereti pirmais solis būs enerģijas patēriņa samazināšana un efektīva lietošana, kas signalizē par atbildīgu patēriņu un skatu ilgtermiņā. Tomēr, ņemot vēra energoresursu sadārdzināšanos, arvien vairāk uzņēmumu iekļauj pāreju uz “atjaunīgajiem” enerģijas resursiem savos ilgtspējas mērķos. Aprites ekonomika ir vēl viens piemērs efektīvai resursu lietošanai. Vairāk par aprites ekonomiku lasiet šeit.