Mūsdienās vairāk nekā 1,7 miljardi cilvēku dzīvo ūdens trūkuma apstākļos, jo tā izmantošana ilgstoši pārsniedza atjaunošanās tempu. ANO lēš, ka līdz 2025. gadam 2/3 pasaules iedzīvotāju dzīvos ūdens trūkuma apstākļos. Ūdens var radīt nopietnu izaicinājumu ilgtspējīgai attīstībai, ja šis resurss netiek pārvaldīts efektīvi, jo tīrs ūdens un tā pieejamība ir pamats cilvēka un sabiedrības veselībai. Vienlaicīgi tam ir arī ekonomiska nozīme, jo tīra ūdens pieejamībai ir būtiska loma pārtikas, elektroenerģijas ražošanā, kā arī rūpniecībā. Ūdens ir ierobežots un neaizvietojams resurss, kas ir cilvēka labklājības pamats. Tas ir atjaunojams tikai tad, ja ir labi pārvaldīts.