Uzņēmuma iekšienē liela nozīme ir cilvēku zināšanām un prasmēm, labbūtībai, motivācijai, kontaktiem, vērtībām un citiem aspektiem, kas virza uzņēmumu attīstību, konkurētspēju un izaugsmi. Savukārt ārpusē uzņēmums paļaujas piegādātājiem, sadarbības partneriem un citām organizācijām, kas ir būtiskas uzņēmuma pamatdarbības nodrošināšanā. Tāpēc jebkuram uzņēmumam ir svarīgi rūpēties gan par saviem darbiniekiem, gan nodrošināt cieņpilnu un ētisku attieksmi uzņēmuma piegādātāju ķēdē, ievērojot ētikas principus. Visi trīs ESG faktori ir savstarpēji saistīti ar cilvēkkapitālu. Piemēram, lielāko daļu darbību saistībā ar vides faktoru nevar veikt bez cilvēka līdzdalības, tāpēc, lai gūtu ilgstošus panākumus, jāņem vērā vides un pārvaldības mērķu sociālais faktors. Vadošie uzņēmumi sapratuši, ka viņu darbinieki ir spēcīgākie klimata stratēģijas veicinātāji, tādējādi arī galvenais pārmaiņu spēks. Vairāk par ilgtspējas aspektiem lasiet šeit.