Energoefektivitāte ir attiecība starp iegūto preci vai pakalpojumu un patērēto enerģiju, ražojot šo preci vai pakalpojumu. Energoefektivitātes būtība ir samazināt enerģijas apjomu, kas tiek patērēts ražošanā, saglabājot kvalitāti. Bieži runājot par energoefektivitāti saprot energoefektīvus risinājumus ēku celtniecībā un siltināšanā. Šeit daudz kas ir atkarīgs no katra cilvēka izvēles un domāšanas, jo tieši mājsaimniecību segments ir tas, kas varētu veikt ievērojamu ieguldījumu klimata mērķu sasniegšanā. Ir noskaidrots, ka enerģijas lietotājus var iedalīt 3 grupās. "Taupītāji" - galvenā motivācija līdzekļu ietaupījums. Ja tas ir vienīgais motīvs, tad tas risina situāciju tikai daļēji, jo ietaupījums var tikt vērtēts subjektīvi. “Špikotāji” - skatās kā rīkojas citi, sekojot izvēlēm, ko uzrāda paziņas, kaimiņi. "Zaļā dzīves veida piekritēji" - izdara apzinātu izvēli, saprotot, ka energoefektīvi risinājumi mazina vides piesārņošanu un klimata pārmaiņu negatīvo ietekmi.