"Humāns” ir sinonīms vārdam "cilvēcīgs". Tas ir tāds, kura attieksmē pret citiem cilvēkiem izpaužas atsaucība, sirsnība, cieņa. Uzņēmumu veido cilvēki — klienti, darbinieki, piegādātāji, partneri. Lielākā pievienotā vērtība tiek radīta tad, ja uzņēmums spēj uzrunāt patiesas klienta vajadzības un vērtības un piedāvāt tām atbilstošu produktu vai pakalpojumu. Tādā veidā uzņēmumi var radīt ievērojamu ietekmi uz cilvēku labbūtību un labklājību. Sociāli atbildīgas organizācijas rūpējas par saviem darbiniekiem, piedāvājot drošu darba vidi, izaugsmes iespējas un cienot dažādību. Tas pats attiecas uz partneriem un piegādātājiem — cieņpilna un godīga attieksme ir sociāli atbildīgā uzņēmuma pazīme.