Ieinteresētā puse ir persona, kurai ir interese par uzņēmumu un kura var ietekmēt uzņēmuma sniegumu. Ieinteresētās puses var būt gan “iekšējās”, gan “ārējās”. Iekšējās ieinteresētas puses ir akcionāri, darbinieki, valde. Savukārt, ārējās — piegādātāji, klienti, regulējošās iestādes, asociācijas, sadarbības partneri, investori. Ieviešot ESG stratēģiju, svarīgi izvērtēt, kurai ieinteresēto pušu grupai ir lielāka potenciāla ietekme uz uzņēmuma sniegumu. Efektīva ilgtspējas stratēģija, atspoguļota ESG ziņojumā, palīdz ieinteresētām pusēm labāk saprast uzņēmuma resursu izmantošanas principus un stratēģijas, kā arī prognozēt riskus. Šajā gadījumā ieinteresēto pušu ietekme uz uzņēmumu parādās kā, piemēram, zemākas kapitāla izmaksas, zemāka akcionāru aprite biržā kotētajiem uzņēmumiem un veiksmīgāku cilvēkresursu piesaisti. Vairāk par ilgtspējas nozīmi biznesā lasiet šeit.