Jauniešu aktīva iesaistīšanās ilgtspējīgas attīstības centienos ir ļoti svarīga, lai sasniegtu ilgtspējīgu, iekļaujošu un stabilu sabiedrību. Gandrīz 90 procenti no viņiem dzīvo jaunattīstības valstīs. Saskaņā ar ANO datiem, jauniešu interese par klimata jautājumiem ir augsta. Viņi ir gatavi piedāvāt inovatīvus risinājumus un virzīt sociālo progresu. Jaunieši ir pārmaiņu veicinātāji, kuri sekmē ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu. Tieši tāpēc Apvienoto Nāciju Organizācija piedāva dažādas izglītojošās un iesaistošas programmas, lai panāktu jauniešu iesaisti visa pasaulē. Piemēram, "Young Women’s Political Participation and Leadership"; "The World’s Largest Lesson" vai "Lazy Person’s Guide to Saving the World".