Nabadzības izskaušana visos tās veidos joprojām ir viens no lielākajiem cilvēces izaicinājumiem. Lai gan laikā no 1990. līdz 2015. gadam galējā nabadzībā dzīvojošo cilvēku skaits samazinājies vairāk nekā uz pusi, pārāk daudzi vēl joprojām cīnās par izdzīvošanu.

2015. gadā aptuveni 736 miljoni cilvēku joprojām iztika ar mazāk nekā 1,90 ASV dolāriem dienā, piedzīvoja pārtikas, tīra dzeramā ūdens un sanitāro apstākļu trūkumu. Straujā izaugsme tādās valstīs kā Ķīna un Indija mazinājusi nabadzību šajā reģionā, taču progress bijis nevienmērīgs — sievietes ir vairāk pakļautas nabadzības riskam, jo ir izplatīta nevienlīdzība izglītības iegūšanā un atalgojumā. Kritiska situācija ir Dienvidāzijā un Subsahāras Āfrikā, kur 80% no iedzīvotājiem dzīvo galējā nabadzībā. Jauni draudi, ko rada klimata pārmaiņas, konflikti un pārtikas trūkums, parāda, ka sasniegt mērķus var tikai pieliekot kopējās pūles soli pa solim mainoties ilgtspējas virzienā.