Divi veidi kā uzņēmums var īstenot aprites ekonomiku ir: 1) atkārtota izejmateriālu izmantošana un preces savākšana vai 2) atkārtota pārdošana. Tas var būt, piemēram, neizpārdots apģērbs, atkritumi no ražošanas procesa vai nolietota prece, ko atgriež klients. Preces atkārtota pārdošana, savukārt, saistīta ar preces dzīvescikla pagarināšanu, nododot to tālāk lietošanā. Parasti tas attiecas uz kvalitatīvām vai ekskluzīvam precēm. Abos gadījumos prece netiek utilizēta, bet tās dzīvescikls pagarināts, nododot to nākamajam lietotājam. Vairāk par aprites ekonomiku lasiet šeit.