Pārvaldība ir viena no ESG komponentēm (G-Governance) – tā nozīmē kompetenta un atbildīga menedžmenta esamību, kā arī labi organizētus procesus, kas ļauj efektīvi vadīt uzņēmumu, izvērtējot riskus, ievērojot ētikas principus, likumdošanas normas un sabiedrības intereses. Laba pārvaldība ir izšķiroša, lai nodrošinātu efektīvu uzņēmuma funkcionēšanu, tajā skaitā, lai procesi ir atbilstoši tam, lai tiktu saražots kvalitatīvs un drošs produkts vai pakalpojums. Uzņēmumam ir nepieciešama efektīva pārvalde, lai varētu nodrošināt optimālu resursu patēriņu un sociālo atbildību, sabalansējot to ar ekonomisko izdevīgumu. Līdz ar to, ieviešot ilgtspējas stratēģiju būtu jāsāk ar uzņēmuma iekšējo procesu sakārtošanu, to vadības un risku izvērtēšanu, lai varētu nonākt līdz jēgpilnai mērķu izvirzīšanai un stratēģijas izstrādei vides un sociālajos jautājumos. Vairāk par ilgtspējas aspektiem lasiet šeit.