Uzņēmējdarbības kontekstā ar ilgtspējīgu attīstību saprot saīsinājumu ESG (Environment, Social, Governance). Aicinājums domāt un plānot biznesu ilgtspējīgi, novērtējot sniegumu ne tikai pēc finansiālajiem rādītājiem, bet arī pēc ietekmes, ko uzņēmums atstāj uz vidi, ir tas kā uzņēmums var apliecināt, ka nākamo paaudžu labklājība ir viena no viņa pamatvērtībām. Šobrīd sagaidīta aizvien aktīvāka sabiedrības iesaiste klimata problēmu risināšanā, tajā skaitā uzņēmumu, kas uzskatīti kā vieni no galvenajiem spēkiem, kas var veicināt ilgtspējas mērķu sasniegšanu. Uzņēmumi var ne tikai mazināt sevis radīto ietekmi uz klimatu, bet arī sniegt pozitīvu ieguldījumu sabiedrībā. 2022. gada Pasaules ekonomikas forumā pasaules vadošo uzņēmumu vadītāji, ieskaitot Unilever, Nestlé, Sony parakstīja apņemšanos strādāt saskaņā ar ESG principiem, ar savu piemēru apliecinot, ka ilgtspējas nozīme uzņēmējdarbībā ir būtiska. Vairāk par ilgtspējas nozīmi biznesā lasiet šeit.